ASMR MUKBANG| 편의점 직접 만든 불닭 떡볶이 치킨 김밥 디저트 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING#먹방 #ASMR #MUKBANG #핑크 #편의점

문의메일 sulgiyang0329@gmail.com
인스타 https://www.instagram.com/sulgiiiii
환경을 위한 작은 노력, 플라즈노 스테인리스 빨대 http://m.smartstore.naver.com/plazno

I prepared subtitles. Please turn on the subtitles.❤️
字幕を用意しました。
Nên mình đã chuẩn bị phụ đề. Mở phụ đề lên đi.
เตรียมซับไตเติ้ลมาแล้ว เปิดซับไตเติ้ลให้หน่อย
Mereka mempersiapkan teks. Tolong nyalakan teks.

🎵BGM🎵

브금대통령 – 날아라 슈퍼코기
https://youtu.be/PZlQXsEPJ6M

브금 대통령 – Let’s go
https://www.youtube.com/watch?v=3JQ8f1SSIbc

브금 대통령 – 작은 영웅
https://www.youtube.com/watch?v=LH_mZVd5D4M

브금 대통령 – A Light Tread
https://www.youtube.com/watch?v=oea1dq0A5cY

Tido Kang – 행복한 주말
https://www.youtube.com/watch?v=k3wLTvocxhY

Tido Kang – Chicken Farm
https://youtu.be/IBJJIY1uG5Y

Tido Kang – 비눗방울
https://www.youtube.com/watch?v=QtUYZW_NWeQ

Tido Kang – 눈이오면
https://www.youtube.com/watch?v=1yEIsZBaWLk

Tido Kang – With you
https://www.youtube.com/watch?v=96NQfcXTr3g

Tido Kang – YOU AND I
https://www.youtube.com/watch?v=Mnx8xvx0dJY

Tido Kang – 설렘
https://www.youtube.com/watch?v=dAqGbsZiAsE

Tido Kang – Cocoa
https://www.youtube.com/watch?v=dKGC7EMWVp4

Ujabes – Kitten
Music provided by Ujabes of RAUMI
https://youtu.be/G4rsk4U83wo

음악 : Yummy Flavor
Provided by Umbrtone-No copyright music
Video Link: https://youtu.be/tAaFg2u-i2c

Music provided by 브금대통령
Track : 귀여운 BGM 모음 – https://youtu.be/hgNrf9QqAA0

밝은 피아노 음악 – 한 여름 날의 소풍 ( Bright Piano Music – Summer Picnic ) | Tido Kang
https://www.youtube.com/watch?v=KC1X0Yp7ReE&list=PLo2ZIWlO1BLTTxNrjE0y-eQOLT5W7NcZ8&index=8

하늘 여행 – 밝은 뉴에이지 음악 ( Sky Travel – Bright New Age Music ) | Tido Kang
https://www.youtube.com/watch?v=RMDrn5_cWzY&list=PLo2ZIWlO1BLTTxNrjE0y-eQOLT5W7NcZ8&index=12

19 thoughts on “ASMR MUKBANG| 편의점 직접 만든 불닭 떡볶이 치킨 김밥 디저트 먹방 & 레시피 FRIED CHICKEN AND Tteokbokki EATING”

Leave a comment